Co w piwie piszczy? 8.01.16

Co w piwie piszczy II

Nowy browar w Małopolsce, kolejni zagraniczni goście w Wąsoszu oraz amerykańskie wróżenie z fusów — oto mocny początek roku w piwnym świecie.

Masz piwne­go newsa, którym chci­ałbyś się podzielić? Napisz do mnie na FB lub wyślij maila na adres jerry.brewery@gmail.com.

NOWE PIWA:

 • Nad­chodzi drugi wywar od browaru Deer Bear. Tym razem na tapetę duet wziął IPA z dodatkiem wpłatków owsiany­ch oraz owocu kumk­watu , czyli cytrusa rodem z Chin. Piwo Hop­py Meal ma 6,4% alko­holu, 14 Blg i 44 IBU.
 • Hop­ert De Niro - oto nowoze­landzkie IPA od browaru Hopi­um. Piwo ma 5,9% alko­holu, 14,5 Blg ekstrak­tu oraz 65 IBU.
 • Elixir - takie miano będzie nosił zapowiadany jak­iś czas temu RIS z browaru Baba Jaga. Piwo będzie miało 21 Blg ekstrak­tu, 9% alko­holu i 45 IBU goryczki. Napój do sprzedaży ma trafić pod koniec miesią­ca.
 • Nato­mi­ast już ter­az może­cie szukać w sklepach Stout Bour­bon Oak Chips, czyli najnowszej propozy­cji browaru Nepo­mu­cen. Trunek o mocy 5% i 32 IBU nach­mielono odmi­anami Marynka i Cas­cade oraz leżakowano z płatkami dębowymi z beczki po Bour­bonie.
 • Hop­kins szyku­je sie do pre­miery trze­ciego piwa — AIPA o nazwie Hur­ri­cane. Piwo ma 6% alko­holu i 65 IBU goryczki.
 • Na zbliża­jące się Świę­to Porteru Bał­ty­ck­iego (o nim w wydarzeni­ach) Kraftwerk przy­go­tował trunek o nazwie Jol­ly Roger. Piwo uwar­zono z dodatkiem lukrecji i wanilii.
 • Browar Setka sie­ga po dol­ną fer­men­tację i to jaką! Viking Pils to — jak sama nazwa wskazu­je — Pils, ale uwa­ga: na słodzie tor­fowym! Czekam z niecier­pli­woś­cią.
 • Waszczukowe przy­go­towało nowe ciem­ne piwo — Whisky Stout Łycha Zby­cha. Trunek uwar­zono w browarze Gryf w Szczyrzy­cu na bazie recep­tu­ry, która wygrała Warsza­wski Konkurs Piw Domowych. Trunek ma 6,7% alko­holu przy 16 Blg ekstrak­tu.

lycha zbycha

NOWE BROWARY:

 • W Limanowej pow­sta­je nowy browar rzemieśl­niczy — Browars. Ekipa zamówiła już sprzęt w fir­mie Minibrowary.pl (warzel­nia 20 hl, tanki 40 i 20 hl), który ma dotrzeć na miejsce jeszcze tej zimy. Browar ma zami­ar nie tylko pro­dukować włas­ne piwa, ale i udostęp­nić część mocy kon­trak­tom. Jeśli macie ochotę sko­rzys­tać z ofer­ty, tarabań­cie na mail: browarslimanowa@gmail.com.
 • Dwie baby w pol­skim kraftowym kotle! Po browarze Baba Jaga na sce­nie pojawi się wkrótce Baba Yaga Brew­ing — fir­ma pochodzą­ca z Krakowa, a warzą­ca w Szczyrzy­cu. Pier­wszym trunk­iem będzie AIPA, Wyr­widąb. Jej pre­miera odbędzie się 15 sty­cz­nia w Stre­fie Piwa.

CIEKAWOSTKI:

 • Trójmiejskie PiwoWar Bat­tle wchodzi na wyższy poziom. Tegorocz­na edy­c­ja zyskała dwóch spon­sorów. Browar Olimp dla uczest­ników fun­du­je zestaw piwa, a zwycięzcę całe­go cyk­lu zaprosi na wspól­ne warze­nie. Z kolei PG4 (uwa­ga — nowy browar z Gdańska!) zwycięzców poszczegól­ny­ch poje­dynków obdarzy 25 kg sło­du, zaś tri­umfa­tora roz­gry­wek zabierze na wycieczkę do Bruk­seli po tamte­jszy­ch kna­j­pach i browarach.
 • Ciekawa inic­jaty­wa czes­kich piwowarów domowych. Otóż chcą oni stworzyć mapę browarów domowych z całe­go świata! Home­Brew Map jest dostęp­na tutaj, również w języku pol­skim. Wystar­czy się zal­o­gować i dodać swój browar. 🙂
 • Skan­dy­naw­ia pol­u­biła Wąsosz! Po wiz­y­cie Omnipol­lo przy­chodzi kolej na fiński browar Humalove, który w Polsce uwarzy FES z dodatkiem kawy i płatków z beczki. No bra­wo!
 • Jakość, budowanie sil­ne­go stałe­go port­fo­lio oraz region­al­iza­c­ja — oto trendy, jakie na 2016 rok przewidu­ją spec­jal­iś­ci od piwne­go rynku z USA. Pole­cam zapoz­nać się z pełnym artykułem na stron­ie Brewer’s Asso­ci­a­tion, który zaw­iera wiele ciekawych spostrzeżeń i uwag.

WYDARZENIA:

 • Dziś ofic­jal­nie rusza Beerokrac­ja, czyli nowy warsza­wski mul­ti­tap. Z tej okazji szyku­je się week­end pełen piwny­ch i muzy­czny­ch wydarzeń. Dzisiejsze­go wiec­zoru zagra zespół Wszyscy Byliśmy Harcerza­mi, jutro pojawi się Marek Tymkoff, a w niedzielę wys­tąpi kwartet Krzyszto­fa Ścier­ańskiego.
 • Także dzisi­aj, w Starym Browarze Rzes­zowskim odbędzie się pre­miera Black AIPA. Trunek uwar­zono według recep­tu­ry Rafała Wiec­zorka, która wygrała III Karpacki Konkurs Piw Domowych. Start imprezy o 18:00.
 • Przy­pom­i­nam, że 16 sty­cz­nia odbędzie się Świę­to Porteru Bał­ty­ck­iego. Do tej pory swój akces zgłosiło kilka­dziesiąt kna­jp z całe­go kra­ju — tutaj może­cie sprawdz­ić listę.

WYCIĄG BLOGERSKI:

 • Przełom roku to oczy­wiś­cie czas pod­sumowań. Chy­ba naj­ciekawszym, a na pewno napakowanym najwięk­szą dawką infor­ma­cji, błys­nęła Piw­na Zwrot­ni­ca. Oto esjenc­ja pol­skiego kraftu A.D. 2015 w liczbach.
 • Z kolei The Beer­vault postanow­ił pode­jść do sprawy organ­icznie i wziął na tapetę browary z osob­na, pod­sumowu­jąc ich kondy­cję w ciągu min­iony­ch 12 miesię­cy i snu­jąc przy­puszczenia na kole­jny rok.
 • Swo­je pod­sumowanie przy­go­tował także Piwny Garaż — tym ciekawsze, że przy­go­towane przez człowieka, który zna piwny świat od każdej strony. Przeczy­ta­j­cie.
 • Nato­mi­ast Małe Piwko przy­go­tował kole­jną edy­cję plebis­cy­tu Piwne Gwiazdy. Może­cie głosować m.in. na imprezę roku, piwo roku, debi­ut roku czy koop­er­ację roku.
 • Nie brakło pod­sumowa­nia u Pol­s­kich Mini­browarówDocent jak co rok wybrał najlep­szy browar w Polsce. Jesteś­cie ciekawi, który to? Ja trafiłem w sam środek tar­czy. 😉
 • Z innej beczki: Pod­ch­mie­leni odwiedzili niedawno Wilno — tutaj zna­jdziecie relację z podróży oraz słów kilka o litews­kich piwach.

2 komentarze na temat “Co w piwie piszczy? 8.01.16

 1. W starym browarze rzes­zowskim jest też dziś pre­miera black ipy utward­zonej według zwycięskiej recep­tu­ry w III Karpacka KPD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *