Co w piwie piszczy? 12.05.17

Wios­na znów wkracza do akcji, ale kto spodziewał się samy­ch lek­kich piw, ten jest w błędzie. Masz piwne­go newsa, którym chci­ałbyś się podzielić? Napisz do mnie na FB lub wyślij maila na adres jerry.brewery@gmail.com. NOWE PIWA: Z okazji rozpoczy­na­jącej się właśnie Majówki z Browarem Zakład­owym gospo­darze uwarzyli Kom­bi­na­tora. To Wit­bier z dodatkiem (oprócz klasy­czny­ch oczy­wiś­cie) zes­tu pomarańczy. Browar Pro­fes­ja i kna­j­pa 4Hops przy­go­towały ciekawą akcję o kryp­ton­imie Piwo Z Sok­iem. W ramach koop­er­acji pow­stało Berlin­er Weis­se, do które­go — zgod­nie…

Miejscówka — Trzech Kumpli z lokalem patronackim

Jeden z najlep­szy­ch pol­s­kich browarów kraftowych doro­bił się patronack­iej kna­jpy na coraz mod­niejszym krakowskim Podgórzu. W piątek wziąłem udzi­ał w inau­gu­racji współpra­cy. Jeszcze 10 lat temu Podgórze było dziel­nicą “gorsze­go sor­tu”. Dość powiedzieć, że odkąd zostało przyłąc­zone do Krakowa (1915 r.), najbardziej kojar­zono je z get­tem żydowskim dzi­ała­ją­cym w cza­sie II wojny świa­towej. Owszem, piękny koś­ciół Św. Józe­fa położony tuż przy Rynku Podgórskim, urokli­wy…

Co w piwie piszczy? 5.05.17

Kra­noprze­ję­cia, urodziny i piwa nowych browarów — maj zapowiada się naprawdę ciekaw­ie! Masz piwne­go newsa, którym chci­ałbyś się podzielić? Napisz do mnie na FB lub wyślij maila na adres jerry.brewery@gmail.com. NOWE PIWA: Kole­jne koop­er­a­cyjne piwo Artezana i Piwne­go Podziemia nad­chodzi! Dou­ble Darek (na cześć piwowarów Darka Piecucha i Darka Doroszkiewicza) to Dou­ble Rice IPA o mocy 8% alko­holu. Nepo­mu­cen dołącza do grona browarów, które mają w swoim dorobku Impe­ri­al Baltic Porter. Inter­pre­tac­ja nosi nazwę Echo i…

Browar Gęstwa — Bicz, Pils

Wresz­cie to zro­bil­iśmy! Pier­wsze piwo dol­nej fer­men­tacji autorstwa Browaru Gęst­wa jest już gotowe. Zro­bić włas­ne­go Pil­sa — to marze­nie każde­go piwowara, w teorii łatwe do zre­al­i­zowa­nia. Ale już zro­bić Pil­sa bez wad: tutaj poprzeczka idzie wyraźnie do góry. Dlat­e­go nie śpieszyliśmy się z Kokosem do warzenia, tym bardziej że nie dys­ponu­je­my jeszcze lodówką z ter­mostatem. Decyz­ja zapadła na początku lute­go, gdy zima w Polsce wresz­cie doszła do gło­su. CHŁODNICA…

Drugie urodziny Piwowarowni

Z cyk­lu „jak ten czas szy­bko leci”: browar Łukasza Gustkiewicza skończył właśnie dwa lata, a on sam od równe­go roku zaj­mu­je się tylko piwem. Takiej okazji do świę­towa­nia nie mogliśmy prze­gapić! Pamię­tam, jak­by to było wczo­raj: pier­wsza połowa 2015 roku – siedzę w Viva La Pin­ta, snu­jąc plany co będę robił w życiu po powro­cie z Wrocław­ia do Krakowa. Nagle przysi­ada się do mnie Mateusz Górski…

Co w piwie piszczy? 28.04.17

Przed majówką warto sprawdz­ić, na jakie piwa polować w najbliższy­ch dni­ach. Masz piwne­go newsa, którym chci­ałbyś się podzielić? Napisz do mnie na FB lub wyślij maila na adres jerry.brewery@gmail.com. NOWE PIWA: Wawrzyszew to nowe piwo browaru Karuze­la. Tym razem duet postaw­ił na AIPA o mocy 6,4% alko­holu i 16,5 Blg. Pre­miera jutro w Piwnej Spraw­ie. Hopi­um kole­jny raz uwarzy piwo fes­ti­walowe na Beer­goszcz. Tym razem będzie to Kiwi Won­der — NE IPA z kiwi. Po NE IPA

Krakowskie Bitwy Piwowarów Domowych 2017

Drugi sezon KBPD powoli się rozkrę­ca. Wczo­raj miałem okazję sędziować piątą bitwę. Muszę przyz­nać, że z roku na rok pałam coraz więk­szą miłoś­cią do inic­jatyw akty­wiz­u­ją­cy­ch piwowarów domowych. Już pal licho, że z ich grona wyros­ną kiedyś właś­ci­ciele, tudzież pra­cown­i­cy browarów. Bardziej cieszy mnie fakt, że wszelkie bitwy piwowarskie stanow­ią eduka­cyjne poletko także dla ran­do­mowych spi­jaczy piwa. Więcej o KBPD przeczy­tasz tutaj W cza­sie takowej bitwy okazu­je…