NUTA DO PIWA #42: siódmy dzień tygodnia

Niedziela to doskon­ały dzień na przy­tu­le­nie kilku nowych płyt, zarówno tych ekstremal­ny­ch, jak i pochodzą­cy­ch z krainy łagod­noś­ci. IMMOLATION “Aton­ment” W “Nucie Do Piwa” death met­al goś­ci nad wyraz częs­to, acz muszę pod­kreślić, że nie jestem jakimś wielkim wyz­naw­cą tego gatunku. Ba, więk­szość płyt mnie nudzi. Co jed­nak począć, sko­ro gatunek od jakiegoś cza­su przeży­wa kole­jną młodość, a jego gwiazdy razem z nim? Jed­ną z nich jest…

NUTA DO PIWA #41: truskawki, pigułki i koty

Tech­niczne łamańce zespolone z R’n’B, klasy­czny thrash, a do tego sporo ład­ny­ch piosenek. Tak oto rozpoczy­nam muzy­cznie Wielki Post. POWER TRIP “Night­mare Log­ic” Zach­ci­ało mi się ostat­nio solid­ne­go, pier­wot­ne­gop thrashu i jak na zawołanie w moje łap­ki wpadła dru­ga pły­ta koleżków z Dal­las. Mło­da zało­ga garś­ci­ami czer­pie z dokon­ań Slay­era, szczegól­nie chęt­nie się­ga­jąc po solówki a la Ker­ry King. Riffy mają w sobie coś z punkowe­go…

NUTA DO PIWA #40: muzyka (do) pracy

Pięć nowoś­ci z ostat­nich kilku(nastu) tygod­ni, które pięknie przeprowadza­ją przez kole­jny dzień pra­cy przed kom­put­erem. AVERSIONS CROWN “Xeno­cide” Rano potrze­ba mi porząd­ne­go kopa, który z miejs­ca postawi mnie na nogi. Żad­ne tam AC/DC czy Led Zep­pelin — im jestem starszy, tym więk­szy łomot mi potrzeb­ny. Ot, na przykład bard­zo zdrowy death met­al, który ryt­micznymi łamań­cami kła­nia się metalcore’owi w pas. Do tego drugiego gatunku…

NUTA DO PIWA #39: Top 2016

Czyli subiek­ty­wny wybór 12 płyt, które w ciągu ostat­nich 12 miesię­cy zro­biły na mnie najwięk­sze wraże­nie. Hej malkon­tenci — nie chcę Wam nic mówić, ale ten rok w muzyce był równie zaje­bisty, co poprzed­ni. Obrodz­iło doskon­ałymi pły­tami hiphopowymi, popowymi, rock­owymi, alter­naty­wnymi i met­alowymi. Jarały nas nowe marki, jak i stare wygi, które w najlep­szy możli­wy sposób pod­sumowywały swo­ją prze­bo­gatą kari­erę. Powyższe uwagi…

NUTA DO PIWA #38: Blues i złoty wąż

Panowie Mick i Kei­th cią­gle jeszcze mogą. Piękne to i budu­jące! THE ROLLING STONES “Blue & Lone­some” Ja pitolę, to u mnie po 11 lat­ach muzykowa­nia przy­chodzi kryzys i rozk­mi­na, czy by tego wszys­tkiego nie rzu­cić w cholerę, a ci goś­cie zasuwa­ją już 55 lat i koń­ca nie widać. I co z tego, że ich ciała są o krok od rozkładu, sko­ro dusza gra blue­sa? 23 album studyjny (pier­wszy od 11 lat)…

Sen w wysokiej rozdzielczości” — domknięcie rozdziału

Świet­na biografia autorstwa Mau­ryce­go Nowakowskiego, która wieńczy najtrud­niejszy etap kari­ery River­side. Dzi­en­nikarst­wo muzy­czne, którym parałem się przez dobre sześć lat zapewniło mi z jed­nej strony wiedzę, umiejęt­ność pisa­nia i dostęp do płyt przed ich pre­mierą, ale jed­nocześnie trochę wyprało mnie z emocji. Nie to, że nie potrafiłem się jarać muzyką, ekscy­tować kon­cer­tami i z utęsknie­niem czekać na pły­ty ulu­biony­ch wykon­aw­ców. Po pros­tu fakt, że wielu kole­si, których do tej pory znałeś…

NUTA DO PIWA #37: Przewodowe wniebowstąpienie przy 57.

Jed­ni się żeg­na­ją, inni wraca­ją do świata żywych. LEONARD COHEN “You Want It Dark­er” Wiel­cy artyś­ci chy­ba mają kon­takt z Bogiem i umaw­ia­ją sie z nim na konkret­ną datę śmier­ci. Najpierw David Bowie, ter­az Leonard Cohen. Kanadyjczyk na dwa tygod­nie przed ode­jś­ciem wydał jeden z najpiękniejszy­ch i najbardziej prze­j­mu­ją­cy­ch krążków w kari­erze. Od pier­wszy­ch słów tytułowe­go “You Want It Dark­er” zdradza, że wie co go czeka za rogiem…