WYCIĄG Z DARÓW #6: Łąkomin, Spółdzielczy i Faktoria

Czyli szy­bki rzut oka, nosa i języka na trzy piwa, które ostat­nimi cza­sy przewinęły się przez kuri­erów, trafi­a­jąc pod mój krakowski adres. Sąsiedzi nie mają ze mną łatwe­go życia. Jako adres odbioru wszel­kich przesyłek poda­ję zawsze ten domowy, ponieważ zazwyczaj pracu­ję na home office, wiec mogę oso­biś­cie ode­brać przesyłkę od kuri­era. Gorzej, gdy mnie nie ma. Wtedy kuri­er ma dwie opc­je: przy­jechać innym…

Multitap Crawl — piątkowy chillout

Dwa lekkie piwa, dwa RISy i na dodatek Dou­ble IPA. Taką wiązankę zaor­dynowałem sobie na początek kole­jne­go słoneczne­go week­endu w Krakowie. “Wol­ne chwile” oraz “chill­out” to wyrazy, które ostat­nio zniknęły z moje­go słown­ika. O powodach przyjdzie mi jeszcze napisać, ale już wtedy, gdy tem­at wypoczynku znów stanie mi się bliższy. Gdy już trafia mi się jakieś w miarę luźniejsze popołud­nie, ruszam dupę na spac­er. Biorę aparat i łażę…

Co w piwie piszczy? 19.05.17

Ananasy, borówki, kiwi, man­go — owoce zdomi­nowały to wydanie piwny­ch nowoś­ci. Masz piwne­go newsa, którym chci­ałbyś się podzielić? Napisz do mnie na FB lub wyślij maila na adres jerry.brewery@gmail.com. NOWE PIWA: Nad­chodzi kole­jne wcie­le­nie Table Beer od Pin­ty, tym razem w wer­sji moc­no chmielonej. Hop­by pojawi się w kna­j­pach jako Pin­ta Miesią­ca. Para­me­try: 4,2% alko i 9 Pla­to. Har­pa­gan przed­staw­ił trze­cie piwo. Ekstaza Pra­makaka to Man­go Las­si Pale Ale o mocy 4,7% alko i 12,5%…

DEER BEARBROWANZA: na pierwszy plener

Pogo­da w Krakowie wresz­cie umożli­wiła mi wybranie się na pier­wszy piwny spac­er w tym roku nad moje ulu­bione okoliczne stawy. Podob­no gdy ktoś zaga­ja roz­mowę o pogodzie to znak, że kiep­ski z niego mów­ca i w grun­cie rzeczy ma mało do powiedzenia. Jed­nak tegoroczne harce pogody (lato w mar­cu, jesień na przełomie kwiet­nia i maja) spraw­iły, że nie sposób z nadzieją w głosie odetch­nąć “to chy­ba wresz­cie koniec niespodzianek”. A przy­na­jm­niej tak wniosku­ję po ostat­nim…

Tak, robimy piwo dla pieniędzy

I niko­mu z nas nie jest z tego powodu głu­pio. Jak­iś czas temu przez piwny inter­net po raz kole­jny prze­frunęła dyskus­ja, zapoc­zątkowana opinią “no kto to widzi­ał, że właś­ci­ciele browarów rzemieśl­niczy­ch się bogacą!” W domyśle: co to ma wspól­ne­go z prawdzi­wym kraftem? Prze­cież nie po to odd­zielamy się grubą kreską od kon­cernów, by naszym celem było zara­bi­an­ie kasy, a nie przede wszys­tkim dobre piwo. Przyz­nam szcz­erze, że nie miałem ochoty…

Co w piwie piszczy? 12.05.17

Wios­na znów wkracza do akcji, ale kto spodziewał się samy­ch lek­kich piw, ten jest w błędzie. Masz piwne­go newsa, którym chci­ałbyś się podzielić? Napisz do mnie na FB lub wyślij maila na adres jerry.brewery@gmail.com. NOWE PIWA: Z okazji rozpoczy­na­jącej się właśnie Majówki z Browarem Zakład­owym gospo­darze uwarzyli Kom­bi­na­tora. To Wit­bier z dodatkiem (oprócz klasy­czny­ch oczy­wiś­cie) zes­tu pomarańczy. Browar Pro­fes­ja i kna­j­pa 4Hops przy­go­towały ciekawą akcję o kryp­ton­imie Piwo Z Sok­iem. W ramach koop­er­acji pow­stało Berlin­er Weis­se, do które­go — zgod­nie…

Miejscówka — Trzech Kumpli z lokalem patronackim

Jeden z najlep­szy­ch pol­s­kich browarów kraftowych doro­bił się patronack­iej kna­jpy na coraz mod­niejszym krakowskim Podgórzu. W piątek wziąłem udzi­ał w inau­gu­racji współpra­cy. Jeszcze 10 lat temu Podgórze było dziel­nicą “gorsze­go sor­tu”. Dość powiedzieć, że odkąd zostało przyłąc­zone do Krakowa (1915 r.), najbardziej kojar­zono je z get­tem żydowskim dzi­ała­ją­cym w cza­sie II wojny świa­towej. Owszem, piękny koś­ciół Św. Józe­fa położony tuż przy Rynku Podgórskim, urokli­wy…