O mnie

Jerry_Brewery_o_mnie

Jerry Brewery

Od zawsze marzyłem o tym, by mieć świę­ty spokój. Aż wresz­cie zostałem dzi­en­nikarzem, muzykiem, zacząłem pisać blo­ga, które­go głównym bohaterem jest piwo, warzyć w domu i moje dziecięce wiz­je przyszłoś­ci uległy drasty­cznej zmi­an­ie.

Kocham muzykę i browar. Gdy słucham lub gram, sączę piwo. Gdy piję mój ulu­biony napój, z głośników na pewno dob­ie­ga­ją dźwięki najm­niejszy­ch hitów.
Na co dzień królu­ję w świecie PR i SEM. Pasjonu­ję się ligą NBA, jestem też niedziel­nym kibicem sukcesów pol­s­kich sportow­ców. Lubię smacznie zjeść, szczegól­nie w podróży. O tym także piszę na moim blogu.

Po godz­i­nach współt­worzę browar Brokreac­ja, gdzie odpowiadam za wiz­erunek, komu­nikację z Klien­tem i sze­roko rozu­mi­aną pro­mocję. W końcu nie na dar­mo jest się tym specem od mar­ketingu, co nie? 😉

Moje pozostałe wynurzenia moż­na przeczy­tać na Green­fields, Mag­a­zyn Gitarzys­ta i Mag­a­zyn Audio. Dodałbym linki do T-Mobile Music i Students.pl, ale już wyzionęły ducha…
Marzysz, by posłuchać moje­go boskiego gło­su? Rzuć uchem na doko­na­nia moich składów: Dust Bowl, Self­burst oraz Cir­cle Placid.
Chcesz współpra­cow­ać? Pogadać o zain­tere­sowa­ni­ach? A może szukasz kogoś do wyjś­cia na piwo? Napisz do mnie:


jerry.brewery@gmail.com