Co w piwie piszczy? 6.01.17

Po tygodniowej przerwie wracam z solidną porcją piwnych nowości. Smacznego!

Masz piwne­go newsa, którym chci­ałbyś się podzielić? Napisz do mnie na FB lub wyślij maila na adres jerry.brewery@gmail.com.

NOWE PIWA:

 • Jeszcze przed Syl­westrem Ale­Browar zaprezen­tował nowość — What A Shot. To West Coast IPA o 5% alko­holu i 14 Blg.
 • Szku­ta to najnowsze piwo Browaru Okrę­towe­go, w które­go pow­sta­niu brał udzi­ał także Maciek Hus z blogu No To Po Piwku. Jest to reprezen­tant sty­lu Malzwein - moc­ne piwo słodowe na mod­łę niemiecką. O szczegółach przeczyta­cie na stron­ie Maćka.
 • Wczo­raj Hopi­um zaprezen­towało swo­je pier­wsze w tym roku piwo. Arnold Schwarze­lager — czyli ciem­ny lager na mod­łę północ­non­iemiecką.
 • Tan­go z Man­go to najnowsze piwo Pra­cowni Piwa, kole­jne z dodatkiem owoców (Fruit Ale). Trunek ma 6,7% alko­holu oraz 16,6 Blg ekstrak­tu.
 • Piwne Poz­imiemie także bawi się w piwia z owocami. W najbliższym cza­sie z browaru wyjadą: Dry Hopped Grape­fruit, czyli Berlin­er z sok­iem z wiadomego owocu, chmielony na zim­no; Slave Diver — znane Black IPA tym razem z zestem z gre­jpfru­ta; Sesyjny Samu­raj - czyli Ses­sion Rye IPA oraz Juicy­li­cious - kole­jne New Eng­land IPA.
 • Z kolei w serii Lab­o­ra­to­ri­um Pra­cowni ukaże się Lab-2. Będzie to West Coast IPA fer­men­towane Bret­tami oraz leżakowane w beczce po czer­wonym winie. Para­me­try: 5,9% alko­holu oraz 14 Pla­to.
 • Z kolei jutro zade­bi­u­tu­je nowal­ijka z browaru Pala­tumBrit­tan­i­ca to objaw mody na NE IPA. Piwo ma 6,1% alko­holu, 15,5 Blg oraz 45 IBU. Pre­miera w warsza­wskim Qufel Beer Park.
 • Doc­tor Brew rozsz­erza port­fo­lio o kole­jne lekkie piwo. Wybór padł na Irish Stout, czyli klasy­czne­go, lekkiego Stouta — 4% alko, 10 Blg.
 • Piwoteka jak zapowiedzi­ała, tak zro­biła. Wkrótce do naszy­ch rąk trafi Va Ban­que - Impe­ri­al Stout ze śledzi­ami.
 • Coraz akty­wniej poczy­na sobie Browar Sądecki. Ubiegłoroczny debi­u­tant wypuszcza nowe piwo — Wit­bier o mocy 4,5% alko­holu.
 • Szpunt uwarzył ekstremal­ną wer­sję swo­je­go cymesika — Night Wolf. Tym razem w zasyp­ie pojaw­iło się aż 80% sło­du węd­zone­go tor­fem.
 • Jan Olbracht przed­staw­ia najnowszą odsłonę Piotrka Z Bagien, tym razem jest to Impe­ri­al Saison IPA. Trunek ma 8,5% alko­holu, 18,5% ekstrak­tu oraz 35 IBU.

 • Nad­chodzi drugie piwo z browaru Dziki WschódBumerang to IPA nach­mielona — a jakże — po aus­tral­i­jsku.
 • Bed­nary zapowiedzi­ały kole­jne­go RISa — Nuclear Dis­ar­ma­mentPiwo nosi przy­domek Paci­fic — cóż to oznacza przekon­amy się 11 lute­go.
 • Browan­za po Nowym Roku wraca z trzec­im piwem. Tym razem będzie to Porter ze słodem węd­zony tor­fem o nazwie Holy Smoke. Jego para­me­try to 5,5% alko­holu oraz 14 Blg.
 • Huta Piwa pow­ięk­szyła swo­je port­fo­lio o nowe “osiedle” — Górali. Jest to Rye APA o mocy 5%, 12 Blg oraz 38 IBU.
 • Absz­ty­fikant pokazał drugie piwo uwar­zone kon­trak­towo w browarze Staromiejskim Jan Olbracht. Hydroza­gad­ka to Baltic Salty Stout — 6,5% alko­holu oraz 16 Blg.
 • Efekt koop­er­acji browarów Okrę­towe­go, Port Gdy­nia oraz Svaneke jest już gotowy. Born­holm to Porter Bał­ty­cki z solą morską i lukrecją.
 • Eureka już jutro pole­je po raz pier­wszy swo­je­go Milk Stouta. Pre­mierowe piwo o mocy 4,5% oraz 15 Blg zade­bi­u­tu­je w katow­ick­iej Białej Małpie.
 • Warto też wspom­nieć o nowoś­ci z Jabłonowa, ponieważ jest to Porter Bał­ty­cki o ekstrak­cie 25 Pla­to, leżakowany 9 miesię­cy.
 • Fak­to­ria uwarzyła Chi­na­town - jest to wytraw­na inter­pre­tac­ja APA (6,2% alko, 12,5% ekstrak­tu) z dodatkiem cytryń­ca.

NOWY BROWAR:

 • Pod Miel­cem pow­stał nowy browar rzemieśl­niczy — Złot­nickiPier­wsze piwo ekipy to Pils (5,1% alko, 12 Blg) chmielony Marynką, Sybil­lą i Lubel­skim. Szko­da, że browar nie ma ani strony, ani pro­filu na FB. Linku­ję więc do — uwa­ga — lokalu, w którym dostęp­ne są jego piwa.

CIEKAWOSTKI:

 • Browar Waszczukowe za kilka­naś­cie miesię­cy przes­tanie być kon­trak­tow­cem, a stanie się rzemieśl­nikiem pełną gębą! Budynek pow­sta­je w Czarnej Biało­s­tock­iej. Więcej szczegółów w tym poś­cie.
 • Tym­cza­sem już ter­az mieszkań­cy Rzes­zowa mogą odwiedzać nowy mul­ti­tap: Kraft­ma­nia na pro­fil na FB. Miejscówka ulokowana jest na ul. 3 Maja. Rzuć­cie okiem.
 • Poz­nal­iśmy listę pol­s­kich browarów, które wezmą udzi­ał w Beer Geek Mad­ness 5. Tym razem będzie ich aż 24 — tutaj szczegóły.

WYDARZENIA:

 • Dziś i jutro we wrocławskim 4Hops wszys­tkie krany prze­j­mu­ją krakusy — Brokreac­ja i Piwowarow­n­ia. Impreza star­tu­je o 20:00 — wpada­j­cie, będą sztosy.
 • Przy­pom­i­nam, że 21 sty­cz­nia to kole­jne świę­to nasze­go spec­jału — Bat­ic Porter Day 2017. Na przykład tutajSporo browarów szyku­je pre­miery Porterów Bał­ty­c­kich, zatem warto śledz­ić infor­ma­c­je na ten tem­at. .
 • Orga­ni­za­torzy Warsza­wskiego Fes­ti­walu Piwa podali datę szóstej odsłony wydarzenia. Tym razem odbędzie się ono 6–8 kwiet­nia, oczy­wiś­cie na sta­dion­ie Legii.
 • Poz­nal­iśmy też ter­min drugiej edy­cji fes­ti­walu Hevelka. Impreza przenosi się na maj, konkret­nie 19–20.05. Tym razem orga­ni­za­torzy zaprasza­ją do Cen­trum Stocz­nia Gdańska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *